ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení k ochraně dat 

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobními údaji důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu dat i podle tohoto prohlášení o ochraně dat.
Používání našich webových stránek je možné zpravidla bez uvádění osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách vyžadovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se to, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje se bez Vašeho výslovného souhlasu nepředávají třetím osobám.
Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci emailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana údajů před zásahem třetích osob není možná.

Cookies

Internetové stránky používají částečně takzvané Cookies. Cookies nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom svoji nabídku učinili uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá do paměti.
Většina z námi používaných cookies jsou takzvané „Session-Cookies“. Po skončení Vaší návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní cookies zůstanou uloženy v paměti Vašeho koncového zařízení, dokud je Vy nevymažete. Tyto cookies nám umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.
Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, že jste o užití cookies informováni a cookies povolujete jen v jednotlivém případě, že cookies akceptujete pro určité případy nebo je všeobecně vylučujete, nebo i aktivujete automatické mazání cookies při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Server-Log-Files

Správce stránek vyžaduje a automaticky ukládá informace do takzvaných Server-Log Files, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Toto jsou:

 • Typ prohlížeče/verze prohlížeče
 • Používaný provozní systém
 • Referrer URL
 • Hostitelské jméno příslušného počítače
 • Čas v hodinách dotazu na serveru

Tyto údaje nejsou přiřaditelné určitým osobám. Spojení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně prověřit, pokud bychom se získali konkrétní podněty týkající se protiprávního používání.

Kontaktní formulář

Jestliže se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z tohoto formuláře včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ návazných dotazů. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nebudeme předávat dál.

Prohlášení k ochraně dat pro používání Google Analytics

Tato webová stránka využívá služby webové analýzy Google Analytics. Nabízejícím je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tzv. „Cookies“. To jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace o Vašem využívání této webové stránky vytvořené pomocí cookies se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají do paměti.
V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce se však Googlem Vaše IP-adresa v rámci členských států Evropské unie a v ostatních smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenese úplná IP-adresa na server Googlu v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Googel tyto informace používat, aby vyhodnotil Vaše využití webové stránky, aby sestavil reporty o využívání webové stránky a aby provedl další, s využíváním webové stránky a internetu spojené služby vůči provozovateli webové stránky. IP-adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojována s ostatními daty Googlu.
Ukládání cookies můžete pomocí příslušného nastavení softwaru Vašeho prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v takovémto případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce této webové stránce v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidování údajů vytvořených pomocí cookie a týkajících se využívání webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) u Googlu, jakož i zpracování těchto údajů Googlem, jestliže si stáhnete a nainstalujete následující plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím linku:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  l

  Záruka za obsahy
  Jako poskytovatelé služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG zodpovědni za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat sdělované nebo ukládané cizí informace nebo je zkoumat podle okolností, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Příslušná záruka je však možná až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při oznámení příslušných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

  Záruka za linky (odkazy)
  Naše nabídka obsahuje linky (odkazy) k externím webovým stránkám třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme převzít za tyto cizí obsahy žádnou záruku. Za obsahy prolinkovaných (odkázaných) stránek je stále zodpovědný daný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Prolinkované (Odkázané) stránky byly prověřeny k okamžiku prolinkování, pokud jde o možné právní přestupky. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku prolinkování patrné. Permanentní obsahová kontrola prolinkovaných stránek však není bez konkrétních důvodů porušení zákona únosná. Při oznámení porušení práva příslušné linky (odkazy) neprodleně odstraníme.

  Autorské právo (Copyright)
  Obsahy a díla na těchto stránkách vyhotovené provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoliv způsob využívání mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování (Downlowd) a kopie těchto stránek je umožněno pouze pro soukromé, nikoliv komerční využití. Pokud obsahy na této stránce nebyly vyhotoveny provozovatelem, musí se dbát na autorská práva třetích osob. Především se obsahy třetích osob označí jako takové. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorského práva, prosíme, abyste nás odpovídajícím způsobem informovali. Při oznámení porušení práva příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

  Všechna autorská práva, copyright a ostatní práva k textům, fotografiím a grafikám jsou uložena u EXTOS. Obrázky k části shutterstock.com

  Zdroj: http://www.e-recht24.de

  Informace, mazání, blokování

  Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování dat, jakož i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. K tomu i k dalším dotazům ohledně tématu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v části Impressum.

  Nesouhlas s reklamními maily

  Tímto se vyjadřuje nesouhlas s využíváním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti impressa k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, případně spamových emailů.

  Quellenangabe: eRecht24

   COPYRIGHT 2022 – Extos s.r.o.

   Ochrana osobních údajů