Potěšující návštěva z DHL/Deutsche Post

Začátkem roku jsme u nás přivítali paní Anna Cecilie Schwindt a pana Sascha Höhle z DHL Express Germany. Oba pracují v oddělení dálkové dopravy v hlavní kanceláři v Bonnu. Paní Schwindt je zodpovědná vedoucí projektu Green Carrier Programm koncernu Deutsche Post / DHL, pan Höhle je vedoucím týmu oddělení dálkové dopravy.

Účelem návštěvy bylo vzájemně se poznat a vyměnit si zkušenosti. Jednatel společností SHB a Extos, pan Dirk Pelster, v prezentaci seznámil účastníky schůze s historií našich firem a představil nově plánované projekty. Následovala návštěva prostor a výměna s našimi dispečery.

Paní Schwindt informovala o důležitosti Green Carrier programu na úrovni koncernu a zdůraznila úsilí všech divizí DHL, snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 na nulu. Green Carrier program pomáhá využívaným subdodavatelům zjistit, jak si vedete ve vašem úsilí mezi ostatními dopravci.

Jsme velmi hrdí, že jsme během návštěvy obdrželi certifikát, kterým byla oceněna spediční firma Hillert. Cítíme se povzbuzeni, abychom tak i v budoucnu intenzivněji pracovali na technologiích alternativních pohonů. Na tomto místě bychom rádi poděkovali Dennisi Wirtzovi za přípravu a zpracování informací, které vedli k tomuto ocenění.